Media Volg ons op LinkedIn Volg ons op Facebook
Bel ons

Voor meer informatie kunt u bellen naarU kunt bellen naar 0512 - 362 255

of ons contactformulier invullen

Melkstallen laten bouwen


Bij de nieuwbouw van een melkstal is Hollema Bouw uw ideale partner. Wij bouwen niet alleen de gewenste stal maar helpen u ook bij het voortraject. Van idee tot een definitief ontwerp. Dus bent u op zoek naar een partner voor de bouw van uw melkstallen in Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland? Neem dan snel contact op met 1 van onze specialisten.
 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Het samen doorlopen van de procedure van de WABO
 • Begeleiding bij de Maatlat Duurzame Veehouderij certificatie
 • Het maken van het bestek, de tekeningen, de berekeningen etc.
 • De begeleiding van het vergunningstraject
 • Het maken van de begroting
 • Het aanbieden van één vaste prijs voor het totaalpakket
 • Bij een opdracht laten wij deze kosten vervallen

 

Soort melksysteem

Bij het maken van de bouwplannen moeten er een aantal keuzes gemaakt worden. Als eerste de keuze in het soort melksysteem zoals: Zij aan zij, Graden stal, Swing-over, Rapid exit, Rotor binnenmelker of Rotor buitenmelker.

 

De punten die vervolgens aandacht moeten krijgen zijn:

 • Wel of geen wachtruimte (oplopend/vlak)
 • Met of zonder automatische separatie
 • Wel of niet voeren
 • Laden/lossen

Geïnteresseerd of meer informatie ontvangen?

Onze specialist komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Bel naar 0512 - 362 255 of vul ons contactformulier in.

Voorwaarden voor melkstallen

Voor de inrichting en het onderhoud van de melkstal zijn in de diverse leveringsvoorwaarden en/of borgingsystemen regels opgenomen.

 • Een melkstal dient buiten de melktijden voldoende afgescheiden te zijn van de stal en overige bedrijfsruimten. Hiermee wordt een goede hygiëne tussen de melktijden gegarandeerd. Bij voorkeur is de melkstal gesitueerd in een aparte ruimte.
 • De melkstal moet na iedere melkbeurt worden schoongemaakt. Voer-, melk- en mestresten moeten worden verwijderd.
 • Melkstal en melkmachine moeten goed te reinigen zijn. De installatie dient “sanitair” aangelegd te zijn.
 • De melkinstallatie voldoet aan de juiste maatvoering en er vindt jaarlijks onderhoud plaats.

 

Een Melkput in uw melkstal

De melkput moet aangepast zijn op de melker. Als richtlijn geldt: De putdiepte is gelijk aan de afstand van vloer tot ellebooghoogte van de melker minus 15 cm. Bij een zij-aan-zij melkstal is de melkput doorgaans 5 cm dieper. Voor een goed overzicht is een putbreedte van 2 tot 2,5 meter nodig, afhankelijk van de apparatuur die men toepast.
 
Meestal worden ligboxenstallen uitgevoerd met een golfplaten zadeldak. Er zijn echter meer dakconstructies mogelijk. Alle beschreven dakconstructies kunnen een goed effect hebben op welzijn.

melkstallen bouwen friesland

Vernieuwde stalsystemen

De ligboxenstal is in Nederland het meest toegepaste concept om dieren te huisvesten. In het buitenland wordt ook geëxperimenteerd met stallen zonder ligboxen en diverse soorten bodembedekking. Onderzoekers en melkveehouders kijken naar alternatieven in het buitenland. De stallen zijn over het algemeen zeer ruim en hebben zachte bodems. Hierbij wordt gewerkt met materialen als bijvoorbeeld zand en compost. Ook kunststof is een optie.

 

Bij nieuwbouw kiest circa de helft van de veehouders voor een automatisch melksysteem (AM-systeem). De andere helft kiest veelal voor een grote melkstal. De zij-aan-zij- en de draaimelkstal, met verschillende uitvoeringen, zijn gezien de capaciteit erg in trek.

 

De keuze tussen een AM-systeem of een melkstal heeft grote invloed op de bedrijfsomstandigheden en de inrichting van het melkveebedrijf. Denk hierbij aan beweiding en/of de benodigde arbeid. Zowel bij AM-systemen als ook bij melkstallen is capaciteit van groot belang. Dit vraagt een optimale routing in de stal en een goede (klauw)gezondheid van het melkvee.
 
Als er automatisch gemolken gaat worden, helpen wij u bij het maken van de keuze tussen:

 • Eén of meer box robot?
 • Moet er een robotarm in de rotor?
melkstal bouwen hollema bouw

Welk type melkstal heb ik nodig?

Het type melkstal wordt medebepaald door het aantal koeien, de beschikbare tijd en arbeid en de voorkeur van de veehouder. Een totale melktijd van 1,5 uur lijkt voor de praktijk aanvaardbaar. De concentratie van de veehouder neemt af als de melktijd veel langer duurt. De visgraatmelkstal, in de diverse uitvoeringen (50 graden, 60 graden, met of zonder snelwisselsysteem) is nog steeds de meest gebruikte melkstal.

 

Gezien de grootte en de groei van de bedrijven, is er veel belangstelling voor melkstallen met 20 standen of meer. De zij-aan-zij melkstal en de draaimelkstal zijn veel geplaatste typen. Bij deze typen blijven de looplijnen voor de melker beperkt. Ook de swing-over melkstal wordt veel geplaatst. Hierbij worden per zijde koeien gemolken. In de tijd dat één zijde wordt gemolken, wordt de andere zijde gewisseld en voorbehandeld. Daarna worden de melkstellen omgezet. De melk wordt hierbij naar boven afgevoerd. Deze stallen vragen minder investering in apparatuur, maar voor vergelijkbare capaciteit is er wel iets meer bouwoppervlak nodig. Met automatisering in de melkstal is de capaciteit te verhogen: automatisch opdrijfhek, hekken in de melkstal e.d.
 
Aandachtspunten die vervolgens om de hoek komen kijken zijn:

 • Vrij koe- verkeer of gedwongen koe- verkeer?
 • Melken in groepen van ca. 65 koeien of grotere koppels met meer robots? (Capaciteit)
 • Waar in de stal moeten de robots geplaatst worden?
 • Moet er sprake zijn van een automatische selectie?
 • Moet er een wachtruimte komen voor de attentie koeien?
 • Wel of geen strohok/ zandhok bij de robot?
 • Schone route naar de robot

Rekening houden met Koeverkeer en wachtruimte in uw melkstal

De capaciteit van een melkstal wordt medebepaald door de vlotheid waarmee koeien de melkstal binnenkomen en weer verlaten. Daarnaast voorkomt vlot en overzichtelijk koeverkeer veel stress onder de dieren en bij de melker. Een aparte wachtruimte bevordert het koeverkeer naar de melkstal. Bij de wachtruimte moet men voor het welzijn rekening houden met een aantal zaken.

 

Allereerst moet de capaciteit van de melkstal en de grootte van de groepen te melken dieren goed op elkaar zijn afgestemd. De verblijftijd in de wachtruimte moet niet meer zijn dan 1 uur. Dieren die als laatste worden gemolken, staan een hele tijd te wachten, vandaar dat ze over drinkwater moeten beschikken. Wanneer de wachtruimte hellend (oplopend naar de melkstal) wordt aangelegd, gaan de dieren met hun kop in de richting van de melkstal staan.

 

Daarnaast is een rechte binnenkomst van de koeien in de melkstal een voordeel. Als koeien kunnen zien wat er gebeurt lopen ze beter door. Het separeren van koeien kan eenvoudig direct na het melken met behulp van een (automatische) selectiepoort. Een voldoende grote separatieruimte voor zieke of onder behandeling zijnde dieren is onmisbaar. In de separatieruimte dienen koeien te kunnen liggen, drinken en eten.

Aangesloten bij:

Woningborg logo
Bouwend Nederland