Hollema Bouw B.V. Bel ons
Volg ons op LinkedIn Volg ons op Facebook

Voor meer informatie kunt u bellen naar 0512 - 362 255

of mailen naar info@hollemabouw.nl

Vergunningen


Met het vervallen van het melkquotum per 1 maart 2015 zijn er steeds meer melkveehouderijen die kiezen voor een uitbreiding van hun bedrijf. We zien daarbij steeds vaker de omvang van de bedrijven toenemen. Een grotere omvang maakt de inpassing binnen de omgeving steeds complexer. Vaak is dan ook aanvullende expertise benodigd.

 

Hollema Bouw kan meerder werkzaamheden voor u verzorgen, te denken aan:

 

  • Het opstellen van mer-beoordelingsnotities en milieueffectrapportages
  • Het verzorgen van inpassingsbeoordelingen voor milieu, natuur en ruimtelijke ordening
  • Het bieden van juridische ondersteuning op vlak van ruimtelijke ordening (ro) en milieu
  • Het verzorgen van aanvragen omgevingsvergunning o.a. milieu, ro en natuur
  • Het wijzigen van bestemmingsplannen en het opstellen van ruimtelijke onderbouwingen
  • Het verzorgen van meldingen Activiteitenbesluit
  • Het verzorgen van OBM’s (omgevingsvergunning beperkte milieutoetsen)
  • Het adviseren aangaande stalsystemen en maatregelen Besluit emissie-arme huisvesting
  • Het uitvoeren van o.a. geur-, fijnstof en ammoniakberekeningen

 

Vaak zijn er meerder mogelijkheden aanwezig om tot inpassing te komen. Daarbij spelen vergunde rechten, jurisprudentie, interpretatie en het zoeken naar oplossingen een grote rol. Door het combineren van juridische en technische kennis zoeken wij de grenzen op en komen daarbij vaak tot een oplossing.

 

Heeft u vragen of wilt u graag nader geïnformeerd worden, of wilt u een offerte ontvangen. Neem dan gerust contact met ons op.

Bel naar 0512 - 362 255 of stuur een e-mail naar info@hollemabouw.nl.