Media Volg ons op LinkedIn Volg ons op Facebook
Bel ons

Voor meer informatie kunt u bellen naarU kunt bellen naar 0512 - 362 255

of ons contactformulier invullen

Privacy Statement


Contactgegevens

 

Hollema Bouw

Rooilijn 1

9231 DZ Surhuisterveen

 

0512 - 36 22 55

info@hollemabouw.nl

www.hollemabouw.nl

 

1. Uw privacy

 1. Hollema Bouw neemt uw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 2. Wij doen ons best om de gegevens die u aan ons hebt verstrekt op een zorgvuldige manier te verwerken. Deze privacyverklaring geeft u een helder overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, hoe wij daar mee omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 3. In de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Hollema Bouw een zogenaamde: verwerkingsverantwoordelijke.

 

2. Een overzicht van verwerkte persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. Telefoonnummer
 4. E-mailadres
 5. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 6. Locatiegegevens
 7. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 8. IP-adres
 9. Internetbrowser en apparaattype

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

B. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollemabouw.nl. Wij zullen deze informatie verwijderen.

 

4. Doeleinden gegevensverwerking

 

Hollema Bouw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. U te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 2. U desgevraagd informatie toe te sturen.
 3. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen.
 4. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de website.

5. Bewaartermijnen

 

Hollema Bouw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk i.v.m. wet- en regelgeving om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De bewaartermijn van cookies die worden geplaatst door Google (Third-party) zijn te vinden in het privacy statement van Google.

 

6. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 1. Hollema Bouw verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hollema Bouw blijft verantwoordelijk. Het gaat hier om bedrijven als Exigent voor e-mailvoorziening en websitehosting en Google voor webstatistieken.

 

7. Het gebruik van cookies

 

Hollema Bouw gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

 

8. Google Analytics

 

A. Google

 1. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 3. Hollema Bouw heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

B. Anonimiseren

 1. Hollema Bouw heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

A. U heeft het recht om uw persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@hollemabouw.nl te sturen. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en uw pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Hollema Bouw zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

B. Wanneer u uw gegevens wilt doorgeven aan een andere partij dan kan Hollema Bouw dit gemakkelijk voor u realiseren. Doorloop dan de hierboven beschreven stappen.

 

U kunt ons ook bereiken via: www.hollemabouw.nl | 0512 - 36 22 55 | Rooilijn 1 Surhuisterveen.

 

10. Beveiliging

 

A. Hollema Bouw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@hollemabouw.nl.

 

B. Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Wijzigingen privacy statement
Hollema Bouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Geïnteresseerd of meer informatie ontvangen?

Onze specialist komt graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek. Bel naar 0512 - 362 255 of vul ons contactformulier in.

Aangesloten bij:

Woningborg logo
Bouwend Nederland